ข่าวกิจกรรม

 • วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.30 น. นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 904 ร่วมกับเรือนจำอำเภอนางรองลงพื้นที่ออกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เขตพื้นที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

     

   

   
 • วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 นายอนันต์​ สุขดี​ ผู้อำนวย​การ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​บุรีรัมย์​ เข้าร่วมประชุม โดยมี​ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมหรือเพื่อขับคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการปรับบทบาทและภารกิจการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง (10 แห่ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(10 แห่ง)วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ( 2 แห่ง) โดยมี นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเข้าประชุม เมื่อวันพุธที่​ 20​ มกราคม​ 2564​ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จ.อุดรธานี

     

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่องการเปิดการเรียนการสอน ตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สวมหน้ากากอนามัยขณะเข้ามาภายในวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยความห่วงใย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
  ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ https://www.brpoly.ac.th | สอบถามข้อมูล : 044-612260
   
   
 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง การหยุดเรียนของนักเรียน นักศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 (อ่านเพิ่มเติม..)

   
 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง การหยุดเรียนของนักเรียน นักศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 (อ่านเพิ่มเติม..)

   

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ไม่ต่ำกว่า 400 cc ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

   
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

   
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ไม่ต่ำกว่า 400cc (ดาวน์โหลด)