ข่าวกิจกรรม

 • วันอังคารที่​ 3​ สิงหาคม​ 2564​ วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​บุรีรัมย์​ มอบ"โต๊ะอเนกประสงค์โรงพยาบาลสนาม" จำนวน​ 200​ ตัว​ ให้แก่สาธารสุขจังหวัดบุรีรัมย์​ ผู้แทนรับมอบนายแพทย์ศิลา จิรวิกรานต์กุล ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และทันตแพทย์จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์​ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอย​ จังหวัดบุรีรัมย์ (รูปภาพเพิ่มเติม)

   
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 300 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ณ โรงพยายาลบุรีรัมย์ (ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คำสั่ง วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มอบหมายหน้าที่ 2564 (อ่านเพิ่มเติม)

   
 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
  เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

   
 • แบบติดตาม ประเมินผล
  โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำหรับนักเรียนและนักศึกษา

  https://forms.gle/ZLkKWE78TPti83hU9

  สำหรับผู้ปกครอง

  https://forms.gle/84q1QS9nTfXtiUdL7

   

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ไม่ต่ำกว่า 400 cc ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

   
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

   
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ไม่ต่ำกว่า 400cc (ดาวน์โหลด)