ชมรมรักษาดินแดนนำ นศท. เข้าอบรมหลักสูตรนศท บังคับบัญชา

Last Updated on Thursday, 10 September 2020 01:33 Written by admin Friday, 07 August 2020 13:44

Print

วันนี้ (๓ สิงหาคม ๒๕๖๓) ชมรมรักษาดินแดน นำนศท. เข้าอบรมหลักสูตรนศท.บังคับบัญชา ณ นฝ.นศท.มทบ.๒๖ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ มี นศ.วช.บร.เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ นาย