วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี....เราสร้างไปด้วยกัน

Last Updated on Thursday, 30 July 2020 02:18 Written by admin Wednesday, 29 July 2020 04:28

Print

วันที่ 28  กรกฎาคม 2563  เวลา 10.30 นายอนันต์  สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี....เราสร้างไปด้วยกัน ("บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์ เมืองกีฬาเลิศล้ำ") เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  โรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์