โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์

Last Updated on Thursday, 02 April 2020 23:43 Written by admin Thursday, 02 April 2020 21:17

Print

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน1000 ชิ้น มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 นำโดยท่านผู้อำนวยการ อนันต์ สุขดี  ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)