ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

Last Updated on Thursday, 19 March 2020 02:14 Written by admin Thursday, 19 March 2020 01:54

Print

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๙ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)