คำสั่งฯ


Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการประชุมติดตาม-NISPA-2563 admin 14
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ-2563 admin 13
3 คู่มือการบริหารสถานศึกษา admin 19
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 admin 25
5 คำสั่งพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี admin 23
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 admin 28
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 admin 33
8 คำสั่งเวรหน้าประตูประจำเดือนกันยายน 2563 admin 28
9 คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือนกันยายน-2563 admin 41
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่นิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ admin 46

Page 1 of 2