ข่าวทั่วไป

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เข้าร่วมงาน "เอามื้อ" ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ admin 4
2 ผู้ชำนาญการด้านการเชื่อมโยงสู่การปกิบัติเข้าตรวจวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา admin 11
3 มาตรการ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 admin 9
4 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 admin 12
5 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) admin 13
6 บทเพลง : หน้ากากอนามัยหัวใจอาชีวศึกษา admin 113
7 มอบอุปกรณ์ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนโคกกลาง admin 97
8 โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์ admin 111
9 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ admin 118
10 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม อศจ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562 admin 221
11 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน 1-2562 admin 460
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ admin 583
13 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 443
14 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT admin 471
15 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน admin 526
16 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง admin 572
17 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ admin 539
18 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ) admin 499
19 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะ admin 510
20 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2560 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 503

Page 1 of 3