ข่าวทั่วไป

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 วันที่ 19 กันยายน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 admin 4
2 โครงการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด และการดำเงินงานในระบบ Nispa ประจำปี 2563 admin 2
3 ประกาศรายชื่อบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ที่ผ่านการอบรม ICDL admin 17
4 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาที่ออกให้บริการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง ณ ศูนย์สาธารณสุขบุลำดวนเหนือ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ admin 18
5 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 11.00-14.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายขยายผล ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ admin 20

Page 1 of 13