งานกิจกรรม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการอบรมเยาวชนอาชีวะมัคคุเทศก์สู่เมืองท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ beampass 21
2 โครงการเดินทางไกล Day Camp และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี beampass 20
3 โครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น beampass 22
4 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 beampass 22
5 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา) beampass 22
6 โครงการส่งเสริมมารยาทไทยและการสมาคม beampass 19
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ค่านิยม ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ beampass 17
8 โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม beampass 16
9 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศสู่ Thailand 4.0 ระหว่างไทย – เวียดนาม beampass 15
10 กิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) beampass 15
11 โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ beampass 19
12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและการใช้เว็ปไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา beampass 18
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ beampass 18
14 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา beampass 18
15 โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร beampass 23
16 โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร beampass 22
17 โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี “แห่เทียนเข้าพรรษา” beampass 23
18 โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯ beampass 26
19 โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ beampass 45
20 โครงการวันสุนทรภู่ beampass 39
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>
Page 1 of 7

ค้นหา