งานกิจกรรม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร beampass 127
2 โครงการพัฒนาจิต เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา” beampass 118
3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ beampass 121
4 โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก NODE เมือง beampass 123
5 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี beampass 109
6 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพตามสาขางาน beampass 95
7 โครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด beampass 103
8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ beampass 105
9 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อความก้าวหน้าสู่สากล beampass 105
10 โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561 beampass 138
11 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร beampass 132
12 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา “สารพัดช่างเกมส์ 60” ประจำปี 2560 beampass 123
13 โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6 “วันวชิราวุธ” beampass 121
14 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา.ประจำปีการศึกษา 2560 beampass 115
15 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2560 beampass 182
16 โครงการถวายราชสดุดีพระปิยมหาราช “วางพวงมาลา ร.5” beampass 137
17 โครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น beampass 132
18 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 beampass 193
19 โครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก อวท.ประจำภาคเรียน beampass 135
20 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา) beampass 130
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>
Page 1 of 6

ค้นหา