งานกิจกรรม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการพัฒนาจิต เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา” beampass 32
2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ beampass 33
3 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพตามสาขางาน beampass 43
4 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี beampass 45
5 โครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด beampass 44
6 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา beampass 58
7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ beampass 50
8 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร beampass 99
9 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา “สารพัดช่างเกมส์ 61” ประจำปี 2561 beampass 45
10 โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6 วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61 beampass 75
11 กิจกรรม ลอยกระทง ประจำปี 2561 beampass 76
12 โครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 beampass 119
13 โครงการอบรมเยาวชนอาชีวะมัคคุเทศก์สู่เมืองท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ beampass 92
14 โครงการเดินทางไกล Day Camp และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี beampass 76
15 โครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น beampass 109
16 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 beampass 121
17 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา) beampass 106
18 โครงการส่งเสริมมารยาทไทยและการสมาคม beampass 73
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ค่านิยม ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ beampass 110
20 โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม beampass 81
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
Page 1 of 8

ค้นหา