งานกิจกรรม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ beampass 20
2 โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก NODE เมือง beampass 20
3 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี beampass 13
4 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพตามสาขางาน beampass 8
5 โครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด beampass 12
6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ beampass 13
7 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อความก้าวหน้าสู่สากล beampass 12
8 โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561 beampass 39
9 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร beampass 33
10 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา “สารพัดช่างเกมส์ 60” ประจำปี 2560 beampass 32
11 โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6 “วันวชิราวุธ” beampass 30
12 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา.ประจำปีการศึกษา 2560 beampass 24
13 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2560 beampass 89
14 โครงการถวายราชสดุดีพระปิยมหาราช “วางพวงมาลา ร.5” beampass 45
15 โครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น beampass 41
16 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 beampass 99
17 โครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก อวท.ประจำภาคเรียน beampass 48
18 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา) beampass 43
19 โครงการส่งเสริมมารยาทไทยและการสมาคม beampass 49
20 โครงการพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอาเซียน สู่ไทยแลนด์ 4.0 beampass 55
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>
Page 1 of 6

ค้นหา