งานกิจกรรม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการมุทิตาจิต แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 beampass 21
2 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา beampass 37
3 โครงการเผยแพร่ประกันสังคมสู่สถานศึกษา beampass 20
4 โครงการอบรมเยาวชนอาชีวะมัคคุเทศก์สู่อาเซียน beampass 22
5 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน beampass 17
6 โครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น beampass 14
7 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 beampass 21
8 โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง beampass 17
9 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง beampass 31
10 โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ beampass 23
11 โครงการส่งเสริมมารยาทไทยและการสมาคม beampass 27
12 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย“ ระลึกสุนทรภู่ บรมครูภาษาไทย ” beampass 36
13 โครงการพิธีเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือ (ประดับแถบ 2 สี) beampass 111
14 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและการใช้เว็ปไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา beampass 40
15 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ beampass 61
16 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติภายในสถานศึกษา beampass 35
17 โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี “แห่เทียนเข้าพรรษา” beampass 45
18 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ beampass 49
19 โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ beampass 33
20 โครงการอบรมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง beampass 37
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
Page 1 of 9

ค้นหา