งานกิจกรรม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง beampass 9
2 โครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 “คุณธรรมนำความรู้ กตัญญูกตเวที” beampass 9
3 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก beampass 14
4 โครงการพัฒนาจิต เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา” beampass 14
5 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ “คุณธรรม นำวิชาชีพ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ beampass 31
6 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร beampass 154
7 โครงการพัฒนาจิต เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา” beampass 141
8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ beampass 148
9 โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก NODE เมือง beampass 150
10 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี beampass 136
11 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพตามสาขางาน beampass 116
12 โครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด beampass 124
13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ beampass 128
14 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อความก้าวหน้าสู่สากล beampass 129
15 โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561 beampass 172
16 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร beampass 162
17 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา “สารพัดช่างเกมส์ 60” ประจำปี 2560 beampass 147
18 โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6 “วันวชิราวุธ” beampass 143
19 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา.ประจำปีการศึกษา 2560 beampass 140
20 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2560 beampass 205
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>
Page 1 of 6

ค้นหา