งานกิจกรรม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง beampass 7
2 โครงการกตเวทิตา บูชาครู เชิดชูสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ beampass 7
3 โครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 “คุณธรรมนำความรู้ กตัญญูกตเวที” beampass 18
4 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร beampass 7
5 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ ต้านภัยยาเสพติด สารพัดช่างเกมส์ 62” ประจำปี 2562 beampass 18
6 โครงการปฐมนิเทศสมาชิก อวท. ประจำปีการศึกษา 2562 beampass 26
7 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ beampass 25
8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “คุณธรรมนำวิชาชีพก้าวไกลสู่อาเซียน” ปีการศึกษา 2562 beampass 46
9 โครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถานบริการชุมชน beampass 55
10 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ beampass 72
11 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน และนอกสถานศึกษา beampass 58
12 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัย "คนดี ศรีอาชีวะ วช.บร." beampass 63
13 โครงการพัฒนาจิต เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา” beampass 87
14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ beampass 97
15 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพตามสาขางาน beampass 104
16 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี beampass 104
17 โครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด beampass 85
18 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา beampass 106
19 โครงการวันเด็กแห่งชาติ beampass 92
20 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร beampass 145
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
Page 1 of 8

ค้นหา