ข้อมูลสถานประกอบการณ์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mailลำดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

ลักษณะของกิจการ

1

บริษัท ไอสมาร์ท คอมพิวเตอร์

89 อาคาร-หอง-ชน-หมู่บ้าน-หมู่ 1
บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

จำหน่วยเครื่องคอม

2

บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)จำกัด

บางประอิน

ผลิตเครื่องปรินเตอร์ แคนนอน

3

ร้าน com net work&modle

1222 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา เมีองราชสีมา

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

4

องค์การโทรศัพท์
จังหวัดนครราชสีมา

186 ถ.สีบศรี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา เมืองราชสีมา

บริการโทรคมนาคม

5

ร้านล๊อกเกตซาวด์

6/12 ถ.ศรีเพชร ต.ในเมีอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

6

บริษัท พี.เอ็น.ดี จำกัด

20/9 ถ.ปลัดเมีอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

7

ศูนย์บริการอ๊อดมอเตอร์

282/1 ม.7 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ร้านซ่อมรถมาเตอร์ไซด์

8

บริษัทเกริกไกรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

35/35 ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

จำหน่ายจักรยานยนต์และจำหน่ายอุปกรณ์

9

สำนักงานส.ก.ศ.ค.จังหวัดบุรีรัมย์

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

งานสารบัญ

10

สำนักงานสรรพกรจังหวัดบุรีรัมย์

247/12 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

งานสารบัญ

11

บริษัทธนสินประกันภัย จำกัด

247/12 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ขายประกันภัย

12

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

งานสารบัญ

13

ศูนย์บริการนายมอเตอร์

68/7ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซ่อมรถยนต์และอไหล่

14

ศูนย์บริการช่างแมว

455/12 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องอุปโภค

15

บริษัททวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด


จำหน่ายเครื่องไฟฟ้า

16

ร้านประดิษฐ์ออโต้

77 ม.1ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์


17

ร้านประจักษ์แอร์

53186 ม.1 ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์ อ.เมือง จ.บุรรัมย์

จำหน่ายเครื่งใช้ไฟฟ้า

18

ห้างหุ้นส่วนฮั่วฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์

48 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้า

19

ร้านธวัชชัยโทรทัศน์

ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

20

ร้านวิทย์-แอนด์เซอร์วิส

284 ม.3 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

21

หจก.อั๋วฮะการไฟฟ้า บุรีรัมย์

48 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

22

หจก.บุรีรัมย์ซัพพลาย

21/89 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

23

โรงแรมเทพนครบุรีรัมย์

139 ม.3 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

24

ร้าน ที.เค.แอร์

335 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

25

ร้านธานินทร์เครื่องเย็น

517 ถ.จิระ ต.ในเมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

26

ร้านดาต้าไอดที

18/19 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

27

ร้านวิรัตน์ศูนย์เคเรด้า

48 ม.1ถ.นอกเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

28

ร้าน IT RELAX

37/53 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

29

ร้านบำรุงอิเล็กทรอนิกส์

117-199 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

30

ร้านสมบัติอิเล็กทรอนิกส์

90/3-4ถ.อนุวรรต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

31

ร้านเสกข์มิกสิค

บุรีรัมย์

ซ่อมเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า

32

หจก.สวัสดี ไอที บุรีรัมย์

7/22-23 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

33

บริษัท พี.ที.โอ.เอ.เซ้นเตอร์ จำกัด

30/20-22 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

34

หจก.บุรีรัมย์คอนแอนซัพพลาย

1/67-77 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

35

ร้านวัชระอิเล็กทรอนิกส์

11 ม 1ถ.อำนวยกิจ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

36

ร้านฟิลล์อิเล็กทรอนิกส์

8 ม.16 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

37

ร้านเค ละอองดี

75/9 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

38

ร้าน ป.แอร์แอนด์เซอร์วิส

170 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

39

ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์

170 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

40

ร้านวี แอร์ เซอร์วิส

39/1 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

41

บริษัทเอส พี ไวเลส AIS เทเลวิชบุรีรัมย์

488/1-20 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

42

ร้านราชันอิเล็กทรอนิกส์

99/2 ม.10 บ้านหิวลิง ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

43

ร้านซิว ซัพพลายเซลล์แอนด์เซอร์วิส

35/39-40ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายรถจักรยานยนต์

44

ร้านจันทกาญจน์ซาวด์

29/9บ้านหนองแปป ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์

45

ร้านวิษณุซาวด์

8 ม.3 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

46

ศูนย์บริการเพื่อนแอร์

221 ม.19 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

47

หจก.กิตติศักดิ์เอ็นจิเนียริ่ง

1/18-19ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

48

ร้านฟีเวอร์ซาวด์

599/49 ถ.บายพาศ ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เครื่องใช้ไฟฟ้า

49

ร้านคอมพิวเซอร์วิส

10 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

50

บริษัทบุรีรัมย์ไฮเทคคอมพิวเตอร์มาร์ทจำกัด

491/9-10 ถนน จิระ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

51

ร้านศิริอิเล็กทรอนิกส์

2/29-30-31ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

52

ร้านสันติซาวด์

152 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

53

ร้านวิสุทธิอิเล็กทรอนิกส์

69/6 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

54

ศูนย์บริการสู้แล้วรวย

435/95 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซ่อมแอร์และเครื่องไฟฟ้า

55

บริษัท คูโบต้าบุรีรัมย์ จำกัด

546/10 ถ.บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์และซ่อมรถยนต์

56

ศูนย์บริการสุนทรการช่าง

ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซ่อมรถยนต์

57

ศูนย์บริการกฤษดายนต์

29 ม.11 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร้านขายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์

58

ร้านมิตรวิชัยอะหลั่ย

142/72-77 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


59

ร้านบุรีรัมย์พระนครหล่อดอกยาง

262 ม.10 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์และซ่อมรถยนต์

60

ศูนย์บริการสมคิดการช่าง

173/16 ถ.หน้าสถานี ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


61

ร้านล๊อกเกตซาว์

6/22 ถ.ศรีเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ยานยนต์

62

ศูนย์บริการอันเชอร์วิส

447/43 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ศูนย์บริการ

63

บริษัทบุรีรัมย์ยนตรการ

219 ม.2ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์และซ่อม

64

หจก.บุรีรัมย์ชัพพลาย

28/1 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


65

หจก.บุรีรัมย์เอ็นจิเนียร์

29/13 ถ.ปลัดเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อุปกรณ์รถยนต์

66

ศูนย์บริการช่างพิศ

47/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์และซ่อมรถยนต์

67

ศูนย์บริการบุรีรัมย์ยรตรการ

9/99 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายรถจักรยานยนต์และซ่อมบำรุง

68

หจก.บุรีรัมย์คอนสตัคชั่น

1/47 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อู่ซ่อมรถยนต์และขายอะไหล่

69

หจก.คิงยนต์บุรีรัมย์

13-14 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์

70

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์

35/13-14 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซ่อม-ขาย

71

ศูนย์บริการสุดใจ

11 ม.2 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร้านซ่อมมอไซด์

72

ศูนย์บริการช่างพงษ์

79 ถ.ห้วยราช-บุรีรัมย์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อู่

73

หจก.อึ้งทงกี่ยานยนต์

37/29-32 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายรุจักรยานยนต์

74

หจก.อึ้งทงกี่ยานยนต์

37/29-32 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์และซ่อม

75

ศูนย์บริการช่างหม่อม

7/5 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อู่ซ่อมรถยนต์และมอเตอร์ไซด์

76

บริษัทย์บุรีรัมย์ยนตการ จำกัด

9/99 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขาย-ซ่อมบริการ

77

ศูนย์บริการสมานยนต์

148 ม.9 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อู่ซ่อมรถยนต์

78

ร้านสันติการช่าง

152 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายรถจักรยานยนต์และซ่อมบำรุง

79

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

บ้านโคกแสง บ้านสง่างาม บ้านโคนเตี้ย
ต.สะแกชำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


80

ศูนย์บริการอึ้งทงกี่มอไชด์

251/18-19 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายรถจักรยานยนต์และซ่อมบำรุง

81

บริษัทไพศาล 1995 จำกัด

1/9 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายอุปกรณ์และซ่อมบำรุง

82

ศูนย์บริการแมวการช่าง

บุรีรัมย์

อู่ซ่อมรถยนต์และ มอเตอร์ไซด์

83

ศูนย์บริการสมคิดการช่าง

173/16 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง

ศูนย์ซ่อม

84

ร้านหมูมอเตอร์

ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร้านซ่อมรถมอไซด์

85

ศูนย์บริการภักดีการช่าง

บุรีรัมย์

ร้านซ่อมรถมอไซด์

86

หจก.เอกทักข์

37/43 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซ่อมรถ

87

ศูนย์บริการ ส.เจริญยนต์

124 ถ.รอบเมือง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


88

บริษัท เอ.บี.มอเตอร์ไบด์ จำกัด

บุรีรัมย์

ขายเครื่องคอมพิวเตอร์

89

บริษัทศรีไฮทงยานยนต์

48/13-16 ถ.ธานี ต.ในเมือง

จำหน่ายรถจักรยานยนต์

90

ศูนย์บริการพานทองกลการ

16 ม.2 ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราช ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์

91

ร้านเอส.เอ็ม ออโต้แอร์

บุรีรัมย์

ซ่อมแอร์และเครื่องไฟฟ้า

92

หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซ่อมและค้ายาง

93

ศูนย์บริการช่างวาลย์

39 ม.5 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ซ่อมรถยนต์และมอไซด์

94

บริษัท ซี.เจ มอเตอร์ มาสด้า บุรีรัมย์ จำกัด

237 ม.10 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร้านขายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์

95

หจก.ป.ประเสริฐยนต์

380 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์และซ่อม

96

บริษัทย์ศรีไอทงยานยนต์ จำกัด

48/13-19 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์และซ่อมรถยนต์

97

หจก.บุรีรัมย์เสรียางยนต์

64 หมู่ 9 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


98

ร้าน เอส.เอ็ม ออโต้แอร์

152 ม.9 สี่แยกบ้านปุ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร้านซ่อมรถมอไซด์ ขายอะไหล่

99

ร้านสมโชค

184 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


100

ศูนย์บริการช่างนิตย์

100 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อู่ซ่อมรถยนต์และอะไหล่

101

บริษัทมิตซูบรีรัมย์

5 ถ.ปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์และซ่อม

102

ศูนย์บริการ ส.การช่าง

185 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร้านซ่อมรถมอไซด์

103

ศูนย์บริการช่างโลซ์

1/1ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราช อ.อิสาณ จ.บุรีรัมย์

อู่ซ่อมรถยนต์และอะไหล่

104

หจก.อึ้งทงกี่

32/2 ถ.อนจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซ่อมรถยนต์

105

บริษํท ไอเทค นอร์ท อีสต์ คอเปอร์เรชั้น จำกัด

55 ม.1 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


106

ศูนย์บุรีรัมย์ผ้าเบรค

470/7-8 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อู่ซ่อมรถยนต์และอะไหล่

107

ศูนย์บริการไพรัตน์

617 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อู่ซ่อมรถยนต์

108

บริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์
ผู้จำหน่าย-โตโยต้า 2529 จำกัด

140 หมู่ 10 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง
ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


109

ศูนย์บริการช่างป๋อง

194/46-48 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง
ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อู่ซ่อมรถยนต์และมอเตอร์ไซด์

110

ศูนย์บริการช่างสุเทพ

55/18 ถ.สามแยกสุรินทร์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร้านซ่อมมอไซด์

111

ศูนย์บริการช่างแทน

23/5 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร้านซ่อมมอไซด์

112

หจก.บุรีรัมย์มาสด้า

18-20 ถ.สมรรถการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายและซ่อมรถยนต์

113

ร้านประโคนชัยผ้าเบรค

112/2 ม.3 ถ.อำนวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ร้านซ่อมรถมอเตอรไซด์และขายอะไหล่

114

บริษัทกลการ

33/68 ถบุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซ่อมรถยนต์

115

บริษัทเกริกเกรียติเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

35/27 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่ายรถจักรยานยนต์

116

บริษัทแสงตะวันเอนจิเนียริง จำกัด

184/10 ถ.หน้าสถานี ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซ่อมรถ

117

ศูนย์บริการเจริญยานยนต์

บุรีรัมย์

ร้านซ่อมรถมอเตอรไซด์และขายอะไหล่

118

บริษัทบุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์

48/1 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์

119

หจก.อึ้งทงกี่มอไชด์

32/2 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และซ่อม

120

บริษัทสยามนิสสัน บุรีรัมย์ 2006 จำกัด

519 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์และซ่อม

121

บริษัท พี.เอส.ลิศซิ่ง จำกัด

431/1-2 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายมอไซด์ จัดไฟแนนซ์

122

หจก.ป.ประเสริฐยนต์

389 หมู่ 8 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จำหน่วยอุปกรณ์และซ่อมบำรุง

123

หจก.แสงเจริญการยาง

365 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขายอุปกรณ์รถยนต์

124

บริษัทแสงตะวันเอนจิเนียริง จำกัด

148/10 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซ่อมรถยนต์ลุขายอะไหล่รถยนต์

125

ศูนย์บริการช่างเจี๊ยบ

16/8 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง
อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกค์

126

ศูนย์บริการ ส.ยานยนต์

124 ถ.เลี่ยงเมือง ต.อิสาณ

ซ่อมรถยนต์

127

ร้านเอส.เอส.ออโต้แม็กซ์

479/24 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

จำหน่ายรถยนต์

128

บริษัทสยามนิสสันบุรีรัมย์ (2006)จำกัด

ต.อิสาณ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ซ่อมรถยนต์

129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

110 ถนน บุรีรัมย์พุทไธสง ต.ชุมเห็ด
อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ขาย ซ่อมบริการ

130

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

197 ถ.พุทไธสง อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

งานสารบัญ

131

องค์การบริการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

441 ถ.จิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คอมพิวเตอร์

132

องค์การบริหารส่วนตำบล พระครู

ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

งานบันทึกข้อมูล

133

บริษัททวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด

ต.อิสาณ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

งานสารบัญ

134

ร้านจงรักษ์คอมพิวเตอร์

197 ม.13 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ห้างสรรพสิ้นค้า

135

บริษัทซี.เจ.เค มอเตอร์(มาสด้าบุรีรัมย์)จำกัด

ต.อิสาณ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

จำหน่ายรถยนต์

136

ร้านดีดี คอมพิวเตอร์

354/10 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ซ่อมคอมพิวเตอร์

137

ห้างหุ้นส่วนจำจัด ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส

68/13 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

138

บริษัทเกริกเกียรติเอ็นเตอร์ไพร์ส์ จำกัด

35/27-35 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

จำหน่ายมอเตอร์ไซต์

139

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เมือง

ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

งานสารบัญ

140

สำนักงานพัฒนาและความปลอดภัย

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

งานสารบัญ

141

ธนาคารออมสินสาขาบุรีรัมย์

21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

งานสารบัญ

142

สำนักงานโยธาธิการจ.บุรีรัมย์

12/2ถ.นคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

งานสารบัญ

143

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด

36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

งานสารบัญ

144

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

17/14 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

งานสารบัญ