มาตรการ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ทำการเปิดการเรียนการสอนวันแรก ทางวิทยาลัยฯ จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยการ สวมหน้ากาก > ตรวจวัดอุณหภูมิ > หยดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเบื้องต้น และ สแกน QR-Code ไทยชนะ ระบบลงทะเบียนของศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป สแกน QR Code เพื่อใช้สำหรับการติดตามความเสี่ยง ตามคอนเซ็ปต์ "วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19"