โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. ปรับปรุงโรงเพาะพันธุ์พืช 2. ตัดผม/เสริมสวย 3. บริการอาหาร (ลูกชิ้นทอด)