ผลงานที่ภาคภูมิใจ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ปีที่ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล/ผลงาน

พ.ศ. 2562

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน พร้อมโล่รางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดกะเพราไก่ไข่ดาว) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

 พ.ศ. 2562 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยสวมถุงเท้าและรองเท้าผู้มีปัญหาด้านการก้มเงย ระดับชาติ

 พ.ศ. 2562 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยสระผม ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ ระดับชาติ

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติอาชีวศึกษา ระดับชาติ

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการเขียนโปรมแกรม Coding ควบคุม Cobot ระดับชาติ

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอาชีวศึกษา ระดับชาติ

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภาค

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย "รถจักรยานพลังงานไฟฟ้าสำหรับผู้พิการและบุคคลทั่วไป Electric Bike" ระดับอาชีวศึกษา

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย "เครื่องมือตรวจสอบฟิวส์แรงต่ำและวัดแรงดันหม้อแปลงไฟฟ้า" ระดับอาชีวศึกษา

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "สายกราวน์แม่เหล็ก" ระดับอาชีวศึกษา

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "บุรีศิลป์รฤก" ระดับอาชีวศึกษา

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต "อุปกรณ์ช่วยมุงหลังคา" ระดับอาชีวศึกษา

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "ทรีทเม้นท์สมุนไพร จากมะกรูด อัญชันและขิง (Herbal treatment)" ระดับอาชีวศึกษา

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ "Burisinraruek" ระดับอาชีวศึกษา

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "รถเข็นสำหรับพรวนดิน Shoveling Cart" ระดับอาชีวศึกษา

 พ.ศ. 2562 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร "ไวน์มะเฟือง" ระดับอาชีวศึกษา

    พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร "สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (Herbs for health)" ระดับอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ "หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ" ระดับชาติ

พ.ศ.2561

ได้รีบรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทักษะตัดผมชาย ประจำปีดารศึกษา 2561

พ.ศ.2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ "หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ" ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ.2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ" แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา

พ.ศ.2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารผง "ก้อยข้าวปุ้นกึ่งสำเร็จรูป" แผนกการบัญชี ระดับอาชีวศึกษา

พ.ศ.2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว "โปรแกรมช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม" แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษา

พ.ศ.2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย "อุปกรณ์ช่วยสวมถุงเท้าและรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ" แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา

พ.ศ.2561

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "ปุ๋ยเพิ่มดิน" แผนกการบัญชี ระดับอาชีวศึกษา

พ.ศ.2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปุ๋ยดินปลูกใบไผ่ "ดินอุ่นรักษ์" แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ระดั[อาชีวศึกษา

พ.ศ.2561

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทองแดง การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษอังกฤษ ปุ๋ยดินปลูกใบไผ่ "ดินอุ่นรักษ์" ภาคภาษาอังกฤษ แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ระดับอาชีวศึกษา

พ.ศ.2560

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2560

พ.ศ.2560

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทักษะการเกล้าผมเจ้าสาวทรงต่ำ ประจำปีการศึกษา 2560

พ.ศ.2560

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

พ.ศ.2559

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทักษะการเกล้าผมเจ้าสาวทรงต่ำ ประจำปีการศึกษา 2559 

พ.ศ.2559

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

พ.ศ.2558

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแข่งขัน หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม "หุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนและเรียงสี" ในงานมหกรรม หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ

พ.ศ.2558

ได้รับรางวัลชนะเลิศ Honor award การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 สิ่งประดิษฐ์ Exam Checker ระดับชาติได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชาติ