โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6 “วันวชิราวุธ”

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้กำหนดจัดโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชการที่6 “วันวชิราวุธ”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) จึงขอเชิญผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชมรมลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ค้นหา