ข่าวประชาสัมพันธ์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 14 August 2020 00:16

   

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 14 August 2020 00:16

   

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 14 August 2020 00:16

   

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 14 August 2020 00:16

   

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 14 August 2020 00:16

   

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 14 August 2020 00:16

   

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 14 August 2020 00:16

   

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 14 August 2020 00:16

   

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"ลูกเสือร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 01 August 2020 02:52 Written by admin Friday, 31 July 2020 18:24

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"ลูกเสือร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน" 28 - 31 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

 

 

   

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 30 July 2020 01:57 Written by admin Thursday, 30 July 2020 01:38

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอนันต์  สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

   

   

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี....เราสร้างไปด้วยกัน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 30 July 2020 02:18 Written by admin Wednesday, 29 July 2020 04:28

วันที่ 28  กรกฎาคม 2563  เวลา 10.30 นายอนันต์  สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี....เราสร้างไปด้วยกัน ("บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์ เมืองกีฬาเลิศล้ำ") เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  โรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

 

   

โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา 25-26 กรกฎาคม 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 30 July 2020 01:59 Written by admin Monday, 27 July 2020 01:44

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์   

23 กรกฎาคม 2563 นายอนันต์ สุขดี และคณะผู้บริหารต้อนรับและรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 30 July 2020 02:06 Written by admin Friday, 24 July 2020 20:16

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้อำนวยการจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์