ข่าวกิจกรรม

 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง การหยุดเรียนของนักเรียน นักศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 (อ่านเพิ่มเติม..)

   
 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง การหยุดเรียนของนักเรียน นักศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 (อ่านเพิ่มเติม..)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง การหยุดเรียนของนักเรียน นักศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 (อ่านเพิ่มเติม..)

   
 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง การหยุดเรียนของนักเรียน นักศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 (อ่านเพิ่มเติม..)

   
 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่านเพิ่มเติม..

   

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ไม่ต่ำกว่า 400 cc ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

   
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

   
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ไม่ต่ำกว่า 400cc (ดาวน์โหลด)