คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดาวน์โหลด)