ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ ทักษะดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษา รุ่นที่ 2
วันที่ 13 - 26 กันยายน 2564
เรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom (อ่านเพิ่มเติม)