วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำทีมโดย นางสายฝน ทองเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ หมู่ที่ 8 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์