วันที่ 21  ตุลาคม  2563 นายอนันต์  สุขดี  ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 320 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทร์ทราบรมราชชนนี ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์