วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์