ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 15 August 2020 10:35 Written by admin Saturday, 15 August 2020 09:58

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

 
 

   

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Saturday, 15 August 2020 09:12

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เวลา 05.30 น.และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 08.30 น. ช่วงเย็น ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เวลา 17.00 น.
 
 

   

โครงการพิธีถวายเครื่องสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 14 August 2020 09:01 Written by admin Friday, 14 August 2020 07:49

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายโชค ชูชาติเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


 
 

   

กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าสมุนไพร เทิดไท้องค์ราชันย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 14 August 2020 07:46 Written by admin Wednesday, 12 August 2020 16:37

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าสมุนไพร เทิดไท้องค์ราชันย์ ณ  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง - วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์

 
 

   

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ(การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน) ให้กับนักศึกษา สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 10 August 2020 08:34 Written by admin Sunday, 09 August 2020 11:10

วันที่ 8 สิงหาคม 25693 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ(การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน) ให้กับนักศึกษา สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

   

   

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ "การเขียนแผนธุรกิจ"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 07 August 2020 21:09 Written by admin Friday, 07 August 2020 20:48

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 และ 13 สิงหาคม 2563 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ "การเขียนแผนธุรกิจ" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยมี นายอนันต์  สุขดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัมนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้


   

   

ชมรมวิชาชีพ การบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เชิญชวน คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมมารยาทไทยและการสมาคม

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 07 August 2020 21:20 Written by admin Friday, 07 August 2020 13:56

ชมรมวิชาชีพ การบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเชิญชวน คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดบุรีรัมย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมมารยาทไทยและการสมาคม  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563  เวลา 14.00 -16.00 น.  ณ  หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

    

   

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ 2 สิงหาคม 2563 ( ครบรอบ 36 ปี )

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Friday, 07 August 2020 13:48

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยการนำของ นายอนันต์  สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ  2 สิงหาคม 2563 ( ครบรอบ 36 ปี ) เพื่อความเป็นศิริมงคล และความสุขร่มเย็นในการปฏิบัติงาน ณ   วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

   

   

ชมรมรักษาดินแดนนำ นศท. เข้าอบรมหลักสูตรนศท บังคับบัญชา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Friday, 07 August 2020 13:44

วันนี้ (๓ สิงหาคม ๒๕๖๓) ชมรมรักษาดินแดน นำนศท. เข้าอบรมหลักสูตรนศท.บังคับบัญชา ณ นฝ.นศท.มทบ.๒๖ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ มี นศ.วช.บร.เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ นาย

 

   

ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ปลูกป่าสมุนไพร เทิดไท้องค์ราชันย์"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 07 August 2020 13:43 Written by admin Friday, 07 August 2020 13:25

ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเชิญชวน คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ปลูกป่าสมุนไพร เทิดไท้องค์ราชันย์" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง - วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์

   

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรม

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 01 August 2020 00:27 Written by admin Friday, 31 July 2020 23:41

ประชาสัมพันธ์ถึง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ทุกคน เนื่องจาก สคบ.ได้ประกาศปลดล็อคดาวน์ในเฟสที่ 6 เรื่องการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ดังนั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 63 เป็นต้นไป ขอให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ณ  โดมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (ในเมือง) ในเวลา 07.40 น. ของทุกวันทำการต่อไป

  

   

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"ลูกเสือร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 01 August 2020 02:52 Written by admin Friday, 31 July 2020 18:24

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"ลูกเสือร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน" 28 - 31 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

 

 

   

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 30 July 2020 01:57 Written by admin Thursday, 30 July 2020 01:38

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอนันต์  สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

   

   

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี....เราสร้างไปด้วยกัน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 30 July 2020 02:18 Written by admin Wednesday, 29 July 2020 04:28

วันที่ 28  กรกฎาคม 2563  เวลา 10.30 นายอนันต์  สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี....เราสร้างไปด้วยกัน ("บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์ เมืองกีฬาเลิศล้ำ") เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  โรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

 

   

โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา 25-26 กรกฎาคม 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 30 July 2020 01:59 Written by admin Monday, 27 July 2020 01:44

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์   

23 กรกฎาคม 2563 นายอนันต์ สุขดี และคณะผู้บริหารต้อนรับและรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 30 July 2020 02:06 Written by admin Friday, 24 July 2020 20:16

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้อำนวยการจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์