ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เข้าร่วมงาน "เอามื้อ" ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 11 July 2020 01:59 Written by admin Saturday, 11 July 2020 00:51

นายอนันต์​  สุข​ดี​ ผู้อำนวยการว​ นางกีรดา ธนากุลดุษฎี รองผู้อำนวยการฝ่าย​พัฒนา​กิจการนักเรียนนักศึกษา​ นางวาสนา​ สุเทียบตะวัน นายนฤนาถ​ มะลาไวย์​ และ​นางจิดาภา​ สุขจิตต์ นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์​ จำนวน​ 20​ คน​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา​ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และกิจกรรมเอามื้อ​ เพื่อขุด​ ปั้น​ แต่ง​ คันนาและคลองใส้ไก่​ ห่มฟาง​ ทำปุ๋ยหมัก​ ปุ๋ยน้ำ​ ในโคกหนองนา​ และลงแขกดำนา​ ณ​ ฟาร์ม​ตัวอย่างในสมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​พระ​บรม​ราชินีนาถ​ บ้านกระเจา​ ตำบลลำดวน​ อำเภอ​กระสัง​ จังหวัด​บุรีรัมย์​ เมื่อวันที่​ 9​ กรกฎาคม​ 2563​ โดยมีนายดำรงชัย​  เนรมิตตกพงศ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์​ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการจากหน่วยงานต่างและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 350 คน​ และนักเรียนนักศึกษา​ จำนวน​ 400​ คน เอกสารกิจกรรม

             

   

มาตรการป้องกันภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 09 July 2020 02:24 Written by admin Thursday, 09 July 2020 01:41

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์มีมาตรการป้องกันภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ทั้ง 2 แห่ง โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และได้รับการสนับสนุนจาก นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกับงานอาคารและสถานที่
       

 

   

ผู้ชำนาญการด้านการเชื่อมโยงสู่การปกิบัติเข้าตรวจวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Thursday, 02 July 2020 01:41

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่นและนางสาววรรณพร สุขอนันต์ ผู้ชำนาญการด้านการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติเข้าตรวจวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เพื่อกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นไปตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา
    

   

มาตรการ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 02 July 2020 00:26 Written by admin Thursday, 02 July 2020 00:10

1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ทำการเปิดการเรียนการสอนวันแรก ทางวิทยาลัยฯ จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยการ สวมหน้ากาก > ตรวจวัดอุณหภูมิ > หยดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเบื้องต้น และ สแกน QR-Code ไทยชนะ ระบบลงทะเบียนของศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป สแกน QR Code เพื่อใช้สำหรับการติดตามความเสี่ยง ตามคอนเซ็ปต์ "วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19"
     

   

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 02 July 2020 00:09 Written by admin Wednesday, 01 July 2020 23:56

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ต้อนรับ นายอดุลชัย โคตะวีระ วิทยากรพี่เลี้ยง หน่วยดำเนินการพัฒนาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เข้าประเมิน ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิสชา สถาพรบำรุงเผ่า ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   

   

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 09 July 2020 02:42 Written by admin Tuesday, 23 June 2020 08:48

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. ปรับปรุงโรงเพาะพันธุ์พืช 2. ตัดผม/เสริมสวย 3. บริการอาหาร (ลูกชิ้นทอด)
  

   

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.-2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 15 June 2020 22:06 Written by admin Friday, 12 June 2020 22:22

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้ งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม (คลิก)

   

เผยแพร่การปฏิบัตตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 05 June 2020 00:34 Written by admin Thursday, 04 June 2020 21:36

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์คู่มือการใช้งานฯ คลิก

   

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 21 November 2019 22:28 Written by admin Thursday, 21 November 2019 22:25

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   

งบทดลองประจำเดือนเมษายน-พ.ศ.2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 16 May 2020 02:24 Written by admin Thursday, 14 May 2020 01:15

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้ งบทดลองประจำเดือนเมษายน (คลิก)

   

บทเพลง : หน้ากากอนามัยหัวใจอาชีวศึกษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 16 May 2020 02:01 Written by admin Saturday, 04 April 2020 22:39

บทเพลง : หน้ากากอนามัยหัวใจอาชีวศึกษา คำร้อง: สมชาย นิลศรี    ทำนอง: สมชาย นิลศรี  อาขีวศึกษาร่วมใจต้านภัยโควิต-19 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) และวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล

   

มอบอุปกรณ์ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนโคกกลาง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 04 April 2020 03:35 Written by admin Saturday, 04 April 2020 01:36

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันให้แก่บุคลากรสู้ภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

รายการอุปกรณ์ป้องกันบุคคลสู้ภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

1.หน้ากากอนามัย (ผ้า)จำนวน 1,000 ชิ้น
2.หน้ากากพลาสติก(Face Shield)จำนวน  200   ชิ้น
3. เจลแอลกอฮอล์จำนวน  80     ชิ้น 

(ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

   

โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 02 April 2020 23:43 Written by admin Thursday, 02 April 2020 21:17

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน1000 ชิ้น มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 นำโดยท่านผู้อำนวยการ อนันต์ สุขดี  ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

   

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 19 March 2020 02:14 Written by admin Thursday, 19 March 2020 01:54

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๙ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)