ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่การปฏิบัตตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 05 June 2020 00:34 Written by beampass Thursday, 04 June 2020 21:36

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์คู่มือการใช้งานฯ คลิก

   

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 21 November 2019 22:28 Written by beampass Thursday, 21 November 2019 22:25

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   

งบทดลองประจำเดือนเมษายน-พ.ศ.2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 16 May 2020 02:24 Written by beampass Thursday, 14 May 2020 01:15

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้ งบทดลองประจำเดือนเมษายน (คลิก)

   

บทเพลง : หน้ากากอนามัยหัวใจอาชีวศึกษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 16 May 2020 02:01 Written by beampass Saturday, 04 April 2020 22:39

บทเพลง : หน้ากากอนามัยหัวใจอาชีวศึกษา คำร้อง: สมชาย นิลศรี    ทำนอง: สมชาย นิลศรี  อาขีวศึกษาร่วมใจต้านภัยโควิต-19 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) และวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล

   

มอบอุปกรณ์ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนโคกกลาง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 04 April 2020 03:35 Written by beampass Saturday, 04 April 2020 01:36

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันให้แก่บุคลากรสู้ภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

รายการอุปกรณ์ป้องกันบุคคลสู้ภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

1.หน้ากากอนามัย (ผ้า)จำนวน 1,000 ชิ้น
2.หน้ากากพลาสติก(Face Shield)จำนวน  200   ชิ้น
3. เจลแอลกอฮอล์จำนวน  80     ชิ้น 

(ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

   

โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 02 April 2020 23:43 Written by beampass Thursday, 02 April 2020 21:17

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน1000 ชิ้น มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 นำโดยท่านผู้อำนวยการ อนันต์ สุขดี  ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

   

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 19 March 2020 02:14 Written by beampass Thursday, 19 March 2020 01:54

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๙ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)