ข่าวกิจกรรม

 • วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธสรงน้ำพระพุทธรัตนมงคล และรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 (คลังรูปภาพ)

       

   
 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 425 คน โดยมี ดร. เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ (คลังรูปภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร-2563)

       

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจาก ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงขึ้น ดังนั้น จึงขอเลื่อนงานประชุมวิชาการฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

   
 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการสอนชดชย ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอแจ้งกำหนดการปรับปฏิทินวิชาการในการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 18 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 (อ่านเพิ่มเติม...)

   
 • ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่องการเปิดการเรียนการสอน ตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สวมหน้ากากอนามัยขณะเข้ามาภายในวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยความห่วงใย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
  ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ https://www.brpoly.ac.th | สอบถามข้อมูล : 044-612260
   
   

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ไม่ต่ำกว่า 400 cc ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

   
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

   
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ไม่ต่ำกว่า 400cc (ดาวน์โหลด)