ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กันยายน 2563 แผนกตัดผมชายออกบริการตัดผม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำทีมโดย ครูศิริวรรณ สุวรรณกาญจน์ ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนย้านหนองม่วงโนนสูง ต.หนองตราด อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 22 September 2020 14:20 Written by admin Tuesday, 22 September 2020 14:11

วันที่ 18 กันยายน 2563 แผนกตัดผมชายออกบริการตัดผม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำทีมโดย ครูศิริวรรณ สุวรรณกาญจน์ ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนย้านหนองม่วงโนนสูง ต.หนองตราด อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

   

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Tuesday, 22 September 2020 13:41

วันที่ 17 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สำหรับคุณครูทิพวรรณและนายจันทร์

   

   

วันที่ 19 กันยายน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Tuesday, 22 September 2020 13:21

วันที่ 19 กันยายน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 โดยการอบรมให้ความรู้ ทักษะการบริการ ตรวจเช็ครถยนต์ 24 รายการ โดยวิทยากรจากบริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

   

   

งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Tuesday, 22 September 2020 11:49

วันที่ 17 กันยายน 2563 งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการ ตรวจสารเสพติดประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

   

   

โครงการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด และการดำเงินงานในระบบ Nispa ประจำปี 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 22 September 2020 11:35 Written by admin Tuesday, 22 September 2020 11:18

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินโครงการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดและการดำเงินงานในระบบ Nispa ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการ ปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

 
 

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอนันต์  สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินโครงการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด และการดำเงินงานในระบบ Nispa ประจำปี 2563  โดยผู้อำนวยการปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
   

ประกาศรายชื่อบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ที่ผ่านการอบรม ICDL

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 18 September 2020 11:37 Written by admin Thursday, 17 September 2020 20:22

ประกาศรายชื่อบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ที่ผ่านการอบรม ICDL << Click

   

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาที่ออกให้บริการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง ณ ศูนย์สาธารณสุขบุลำดวนเหนือ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 22 September 2020 13:34 Written by admin Wednesday, 16 September 2020 05:46

นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ออกบริการวิชาชีพ แก่ชุมชน ภารกิจ ซ่อม  สร้าง  และพัฒนา ตามโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fixit center ) ในวันที่ 12,13 และ 20 กันยายน 2563  ณ ชุมชนบุลำดวนเหนือ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

   

   

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 11.00-14.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายขยายผล ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 16 September 2020 14:37 Written by admin Wednesday, 16 September 2020 05:31

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 11.00-14.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายขยายผล ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ Local CAT ตำรวจภูธรภาค 3 และประชาชนจิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 500 คน

   

   

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 16 September 2020 05:31 Written by admin Wednesday, 16 September 2020 05:20

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในหลักสูตร 14 วัน โครงการ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำชั่วคราวสง่างาม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

   

โครงการแก้ปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Thursday, 10 September 2020 13:08

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ณ  มทร.ที่23

 

   

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบทบาทการทำงานฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 09 September 2020 20:29 Written by admin Wednesday, 09 September 2020 20:21

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบทบาทการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์

   

   

วันที่ 7 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 09 September 2020 20:38 Written by admin Wednesday, 09 September 2020 19:58

วันที่ 7 กันยายน 2563 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 3 – 14 กันยายน 2563 ณ กองพันทหารราบที่ 23 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ร่วมกับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สนับสนุนวิทยากรอบรมทักษะวิชาชีพ "ช่างพิมพ์เสื้อผ้า"

   

   

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์(การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Monday, 24 August 2020 13:53

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์(การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย) คลิก

   

โครงการอาชีวจิตอาสาการพัฒนาโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 02 September 2020 08:30 Written by admin Wednesday, 02 September 2020 08:03

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมโครงการอาชีวจิตอาสาการพัฒนาโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก และร่วมต้อนรับ นายสุเทพ แก่งสันเที๊ยะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ณ  ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 
 

   

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย "รู้รักษ์ภาษาด้วยวรรณคดีไทย"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 29 August 2020 09:52 Written by admin Saturday, 29 August 2020 09:30

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย "รู้รักษ์ภาษาด้วยวรรณคดีไทย" ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

 
 

   

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตรอ.)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 26 August 2020 17:37 Written by admin Wednesday, 26 August 2020 08:49

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เนื่องด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 75 ชั่วโมง มีรายวิชาดังนี้ 1.วิชาระบบเครื่องยนต์ 2.วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ 3.วิชาระบบเครื่องล่าง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  เพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ตรวจสภาพรถยนต์ของสถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) ผู้ประสานงาน ครูสานิตย์ แสนบุบผา เบอร์โทรศัพท์ 080-1880896

   

กิจกรรมออกหน่วยของ พอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Tuesday, 25 August 2020 07:56

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำคณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมออกหน่วยของ พอ.สว. จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ต.บ้านแพ อ.คูเมือง โดยนำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้บริการประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 
 

   

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Tuesday, 18 August 2020 15:57

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ศึกษาดูงาน สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและการจัดการเรียนการสอน ยุคศตวรรษที่ 21

 
 

   

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by admin Saturday, 15 August 2020 09:12

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เวลา 05.30 น.และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 08.30 น. ช่วงเย็น ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เวลา 17.00 น.
 
 

   

โครงการพิธีถวายเครื่องสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 14 August 2020 09:01 Written by admin Friday, 14 August 2020 07:49

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายโชค ชูชาติเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


 
 

   

Page 1 of 2